Công tác giống trong chăn nuôi heo

Trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, hiệu quả chăn nuôi nói chung, chăn nuôi heo nói riêng đóng vai trò rất quan trọng. Mang ý nghĩa sống còn của ngành. Để chăn nuôi heo có hiệu quả bền vững, phải làm cho giá thành sản xuất ở mức thấp nhất. Song chất lượng thịt ngon, an toàn với giá bán tối ưu. Bên cạnh rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi như: chuồng trại, thức ăn, nuôi dưỡng chăm sóc, quản lý sức khỏe đàn, an toàn sinh học. Thì công tác giống (tư duy/các chỉ tiêu/ tính trạng chọn giống) đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm giá thành. Tăng chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế.

Các chỉ tiêu chọn giống truyền thống (kiểu cũ)

  • Các chỉ tiêu chính dòng nái: ngoại hình (có dài thân), tổng sơ sinh, tổng cai sữa/ổ.
  • Các chỉ tiêu chính dòng nọc: ngoại hình, tăng trọng, tiêu tốn thức ăn, dày mỡ lưng.

Những chỉ tiêu chọn giống theo kiểu truyền thống chưa đủ đánh giá hết giá trị heo giống. Chưa chọn con giống mang lại tổng giá trị kinh tế tối ưu. Điều này chưa tạo sức mạnh cạnh tranh so với các nước khác về giá thành, chất lượng sản phẩm chăn nuôi.

chăn nuôi heo

Các chỉ tiêu chọn giống theo xu thế hội nhập

Dựa trên tổng giá trị kinh tế con giống mang lại, sự hài hòa giữa lợi ích của nhà chăn nuôi heo nái, nhà chăn nuôi heo thịt, thương lái và người tiêu dùng. Việc chọn giống phải dựa trên rất nhiều tính trạng khác nhau trên dòng nái và dòng nọc.

Các tính trạng dòng nái (21 tính trạng)

  • Nhóm tính trạng đem lại lợi ích cho các trại nái: tổng số con đẻ ra; chết lưu; trọng lượng heo con sơ sinh; tỷ lệ sống trước cai sữa; trọng lượng heo con cai sữa; tỷ lệ nái chết; cấu trúc chân, số vú; khoảng cách cai sữa – động dục; hành vi.
  • Nhóm tính trạng đem lại lợi ích cho các trại thịt: tốc độ tăng trưởng; lượng thức ăn tiêu thụ; hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR); tỷ lệ sống trước cai sữa; tỷ lệ sống sau cai sữa; tỷ lệ sống khi xuất chuồng; thoát vị tinh hoàn; thiếu tinh hoàn (nuôi thịt hiệu quả).
  • Nhóm tính trạng đem lại lợi ích cho thương lái và người tiêu dùng: dày mỡ lưng; độ sâu cơ thăn; điểm của cơ (mông đùi nở, nhiều nạc, thịt ngon).

>>> Tham khảo thêm : Phòng dịch bệnh cho heo vào mùa đông

Các tính trạng dòng nọc (13 tính trạng)

chăn nuôi heo

  • Nhóm tính trạng đem lại lợi ích cho các trại nái và thịt: tốc độ tăng trưởng; lượng thức ăn ăn vào; tỷ lệ sống trước cai sữa; tỷ lệ sống sau cai sữa; tỷ lệ sống khi xuất chuồng; cấu trúc chân;  thoát vị tinh hoàn; thiếu tinh hoàn.
  • Nhóm tính trạng đem lại lợi ích cho thương lái và người tiêu dùng: dày mỡ lưng; độ sâu cơ thăn; điểm của cơ (mông đùi nở, nhiều nạc, thịt ngon); pH thịt thăn; vân mỡ trong cơ (thịt ngon, mềm).

Nhờ chọn giống dựa trên các tính trạng mang lại lợi ích cho thương lái và người tiêu dùng trong và ngoài nước. Nên người chăn nuôi không bị các thương lái ép giá hay tác động phải dùng các chất cấm để tăng tỷ lệ nạc và mông đùi nở nang… Đặc biệt khi xuất khẩu thịt heo ra thị trường nước ngoài vẫn đáp ứng các nhu cầu về độ ngon và chất lượng thịt.

Trên đây là công tác chọn giống trong chăn nuôi heo. Hi vọng với những thông tin hữu ích mà chúng tôi cung cấp trên đây. Bạn sẽ có được hiệu quả cao trong chăn nuôi heo.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *