Ảnh hưởng của trọng lượng heo con cai sữa đối với năng suất trại

Mục tiêu của các trại chăn nuôi heo thịt là rút ngắn số ngày xuất chuồng, giảm chi phí sản xuất. Chính vì lý do này mà các trại cần tăng trọng lượng cai sữa. Nếu trọng lượng cai sữa tăng thêm 1kg thì ngày tuổi xuất chuồng sẽ sớm hơn 8 ngày. Cùng tìm hiểu xem ảnh hưởng của trọng lượng heo con cai sữa đối với năng suất trại như thế nào nhé ?

Hệ số di truyền của số con cai sữa và trọng lượng cai sữa

Hệ số di truyền ảnh hưởng thấp tới số con và trọng lượng cai sữa. Hay nói khác hơn, yếu tố nuôi dưỡng tốt sẽ mang lại hiệu quả và năng suất cao.

Chênh lệch trọng lượng khi cai sữa

Khi cai sữa, trọng lượng từ 6~6,5kg chiếm nhiều nhất (khoảng 41%), trọng lượng dưới 5kg chiếm 13,5%, trên 8kg chiếm 9,9%. Cần giảm tỷ lệ heo con cai sữa dưới 5kg xuống dưới 10%. Trọng lượng khi cai sữa sẽ ảnh hưởng rất lớn tới năng suất sau này, vì thế, ngay khi heo con còn theo mẹ, cần phải ghép bầy những heo con nhỏ để có biện pháp nuôi dưỡng thích hợp, khi cai sữa đạt trên 5kg.
Những trại nuôi heo có quy mô lớn thường cân heo khi cai sữa, nhưng những trại quy mô nhỏ thường không thực hiện việc này. Cân một bầy heo thường chỉ mất khoảng 10 phút. Vì thế, các trại nuôi heo nên cân heo khi cai sữa để nắm được tình hình trọng lượng cai sữa của trại mình, qua đó tìm biện pháp cải thiện phù hợp. Những heo con dưới 5kg không nên cho cai sữa. Năng suất chấp nhận là 3 tuần đạt 5,5kg, nhưng nên đặt ra mục tiêu ở mức trên 6,5kg.
chăn nuôi heo

Trọng lượng cai sữa theo mùa

Bình quân trọng lượng cai sữa của heo khoảng 6,36kg, nhưng vào những tháng nóng trọng lượng này giảm xuống dưới 6kg. Lý do là vào mùa nóng nái giảm tiết sữa. Do vậy, trại nên chú ý bổ sung các hệ thống làm mát chuồng trại. Những nái quá mập sẽ dễ bị sốt, bỏ ăn và mất sữa do thời gian đẻ quá dài. Cần quan tâm tới thể trạng nái, đảm bảo duy trì điểm thể trạng của nái (BCS) ở mức 3,5 trước khi đẻ.

Trọng lượng cai sữa theo số con cai sữa

Ở bầy dưới 7 con thì trung bình cai sữa là 6,07kg, trọng lượng cai sữa của bầy từ 8~11 con thì cao hơn, nhưng bầy 12 con giảm xuống còn khoảng 6,26kg, và bầy trên 13 con giảm còn 6,05kg. Bầy dưới 7 con thường rơi vào nái lứa đầu, sữa tiết ra còn ít. Thông thường nái đẻ nhiều con thì lượng sữa tiết ra sẽ nhiều hơn, nhưng lượng sữa bình quân cho một heo con thường có khuynh hướng ít đi.

Số con cai sữa theo lứa đẻ

Lứa 1 bình quân 9,32 con, lứa 2 là 10,08 con, lứa 3 khoảng 9,9 con, lứa 4 là 9,83 con, lứa 5 là 9,59 con, và lứa 6 là 9,29 con. Số con cai sữa có khuynh hướng giảm từ lứa 2 trở đi. Số con cai sữa có khuynh hướng giảm, nhiều nhất ở lứa 7 và lứa 8 (lứa 7 bình quân 8,88 con và lứa 8 là 8,55 con). Bình quân ở nái trên lứa 7, số con cai sữa sẽ dưới 9 con. Chính vì vậy, việc duy trì cơ cấu đàn nái là rất quan trọng. Nếu đàn nái có nhiều con trên lứa 7 thì số con cai sữa sẽ giảm. Nái trên lứa 7 chỉ nên chiếm dưới 10% tổng số nái.
chăn nuôi heo

Trọng lượng cai sữa theo lứa đẻ

Trọng lượng heo con cai sữa ở nái lứa đầu bình quân là 6,05kg, nái lứa 2 là 6,46kg, nái lứa 3 là 6,47kg sau đó giảm dần, đến lứa 7 chỉ còn khoảng 6,11kg. So với nái rạ thì nái lứa đầu có lượng sữa tiết ra và số con đẻ ra ít hơn. Nái ở lứa 3 và lứa 4 thì sản lượng sữa và số heo con đẻ ra nhiều. Nái trên lứa thứ 5 thì lượng sữa sản xuất và số heo con đẻ ra sẽ giảm dần.

Trọng lượng cai sữa và trọng lượng ở 40 ngày tuổi

Trong trường hợp trọng lượng khi cai sữa đạt 3kg thì ở 40 ngày tuổi sẽ chỉ đạt 7,7kg, lần lượt ở mức 5kg là 10,4kg; 6kg là 12,5kg; và 8kg là 15,3kg. Nghiên cứu cho thấy, trọng lượng khi cai sữa liên quan rất lớn tới trọng lượng heo lúc 40 ngày tuổi. Cần đặt mục tiêu trọng lượng heo lúc 40 ngày tuổi phải đạt trên 10kg. Để đạt được mục tiêu này thì trọng lượng khi cai sữa tối thiểu phải đạt là 5kg. Hệ số tương quan giữa trọng lượng heo con khi cai sữa và lúc 40 ngày tuổi là 0,33.

Trọng lượng cai sữa và trọng lượng ở 60 ngày tuổi

Trường hợp trọng lượng khi cai sữa đạt 3kg thì ở 60 ngày tuổi sẽ đạt 18,4kg, lần lượt ở mức 5kg là 23,4kg; 6kg là 26 kg; 8kg là 29kg. Bình quân là 24,5kg. Nếu mục tiêu 60 ngày tuổi đạt 25kg thì khi cai sữa heo phải đạt trọng lượng là 6kg. Nếu khi cai sữa heo đạt 7~8kg thì lúc 60 ngày tuổi heo sẽ đạt trọng lượng cao. Hệ số tương quan giữa trọng lượng khi cai sữa và lúc 60 ngày tuổi là rất cao (khoảng 0,526).

Trọng lượng cai sữa và ngày tuổi xuất chuồng

Nếu trọng lượng cai sữa là 3kg thì ngày tuổi heo đạt 105kg là 210 ngày, 5kg là 185 ngày, 6kg là 180 ngày, 8kg là 172 ngày. Chênh lệch ngày tuổi xuất chuồng giữa trọng lượng heo cai sữa 3kg và 5kg là 25 ngày, 3kg và 6kg là 30 ngày, 5kg và 6kg là 5 ngày. Hệ số tương quan giữa trọng lượng khi cai sữa và lúc xuất chuồng là khoảng 0,446.
chăn nuôi heo

Tăng trọng lượng khi cai sữa

Để tăng trọng lượng heo con cai sữa thì nái mang thai từ 84 ngày nên cho ăn từ 2,4~3kg. Trước khi đẻ từ 15~20 ngày cho ăn bổ sung chất béo khoảng 100~200 gam/con. Cung cấp đầy đủ năng lượng cho nái. Từ ngày 14~21, nái sẽ tiết ra nhiều sữa nhất, nên trại đẻ phải quản lý môi trường nuôi và cung cấp nước uống phù hợp cho trại. Cho heo con tập ăn sẽ cải thiện được trọng lượng cai sữa.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *